Producten

Homogeniseren

Wanneer twee of meer verschillende vloeistoffen met elkaar gemengd worden, zodat er één vloeistof ontstaat, worden de moleculen van de ene stof verdeeld in die van de andere stof. Hierbij worden eventuele verschillen in concentratie of temperatuur gelijkgetrokken. Dit proces wordt homogeniseren genoemd.

Suspenderen

Wanneer een vaste stof met een vloeistof wordt gemengd, met als doel er één stof van te maken, wordt dit suspenderen genoemd. Omdat niet alle vaste stoffen makkelijk te mengen zijn is dit een ingewikkeld proces. Om een suspensie te creëren kunnen we op twee manieren te werk gaan:

  • De vaste stof kan opgewerveld worden (minimum suspensie). Dit is voor elke suspensie een voorwaarde, maar soms is dit al voldoende;
  • De vaste stof wordt gedoseerd toegevoegd aan het oppervlak van de vloeistof, en wordt al roerend door de vloeistof gemengd.

Om een goede suspensie te creëren is het van belang dat de roertechnieken ingesteld kunnen worden op de huidige situatie. 

Voorbeelden van onze producten